W czym możemy Tobie pomóc?
  • +48 48 389 30 00
  • info@acakces.pl

Zimbabwe w systemie REX

Od dnia 1 lipca 2021 r. przywóz do UE produktów pochodzących z Zimbabwe, dokonywany na podstawie przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym EPA UE-ESA (Dz. Urz. UE L 111 z 24.04.2012, zmiana Dz. Urz. UE L 93 z 27.03.2020), korzysta z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w tej umowie na podstawie dowodu pochodzenia w formie „deklaracji na fakturze” (wzór w załączniku IV do Protokołu 1 do EPA UE-ESA) sporządzonej przez:

  • eksportera z Zimbabwe zarejestrowanego w unijnym systemie REX;
  • lub każdego eksportera z Zimbabwe (niezarejestrowanego w REX), ale tylko w przypadku przesyłek, których wartość nie przekracza 6000 EUR.

Jednakże do czasu opublikowania przez Komisję Europejską w Dz. Urz. UE serii C oficjalnego
zawiadomienia w tej sprawie, przy przywozie do UE można posługiwać się także
świadectwami EUR. 1, które będą jeszcze przejściowo wystawiane przez Zimbabwe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

jedenaście + sześć =