W czym możemy Tobie pomóc?
  • +48 48 389 30 00
  • info@acakces.pl

Kategorie archiwalne: Uncategorized


Od dnia 1 października 2021 r.  zacznie obowiązywać zakaz eksportu z obszaru UE do Wielkiej Brytanii następujących produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO):

  • chłodzone mięso mielone (wołowe, wieprzowe, jagnięce, baranie oraz kozie);
  • chłodzone lub mrożone mięso mielone (drobiowe);
  • oddzielone mechanicznie mięso pozyskane z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych;
  • nieklasyfikowane jaja;
  • surowe mleko od krów pochodzących ze stad zarażonych gruźlicą;
  • chłodzone surowe wyroby mięsne.


Od dnia 1 lipca 2021 r. przywóz do UE produktów pochodzących z Zimbabwe, dokonywany na podstawie przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym EPA UE-ESA (Dz. Urz. UE L 111 z 24.04.2012, zmiana Dz. Urz. UE L 93 z 27.03.2020), korzysta z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w tej umowie na podstawie dowodu pochodzenia w formie „deklaracji na fakturze” (wzór w załączniku IV do Protokołu 1 do EPA UE-ESA) sporządzonej przez:

  • eksportera z Zimbabwe zarejestrowanego w unijnym systemie REX;
  • lub każdego eksportera z Zimbabwe (niezarejestrowanego w REX), ale tylko w przypadku przesyłek, których wartość nie przekracza 6000 EUR.
Jednakże do czasu opublikowania przez Komisję Europejską w Dz. Urz. UE serii C oficjalnego
zawiadomienia w tej sprawie, przy przywozie do UE można posługiwać się także
świadectwami EUR. 1, które będą jeszcze przejściowo wystawiane przez Zimbabwe.12 lutego 2020 Parlament Europejski przyjął umowę o wolnym handlu z Wietnamem. Oznacza to, że w najbliższym czasie większość stawek celnych zniknie, a w ciągu dekady wszystkie.

Dzięki tej umowie europejskie firmy uzyskają dostęp do wietnamskiego rynku usług i zakupów.Dziś ostatni dzień obecności Wielkiej Brytanii w UE. Jednak dla eksporterów oraz importerów oznacza to 11 miesięczny okres przejściowy, w którym zostają zachowane wszelkie dotychczasowe reguły handlu. Odprawy celne w handlu z Wielką Brytanią wejdą w życie dopiero od 2021 roku