W czym możemy Tobie pomóc?
  • +48 48 389 30 00
  • info@acakces.pl

Import

Kompleksowa obsługa odpraw celnych importowych

Dopuszczenie do obrotu

Procedura nadająca towarowi niekrajowemu status celny towaru krajowego. Ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Procedura ta wymaga spełnienia wszystkich formalności, a zwłaszcza uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych. Dopiero po spełnieniu tych warunków można swobodnie dysponować towarem na danym obszarze celnym.

Zapewniamy pełną obsługę przy dopuszczeniu do obrotu towarów przyjeżdżających spoza obszaru unijnego.

Istnieje możliwość zabezpieczenia długu celnego przez Nas.

Zajmiemy się również zgłoszeniem przesyłki pocztowej.